نوآوران آنلاین: کارخانه گندله سازی اپال پارسیان در سنگان با حمایت بانک پارسیان بهره برداری شد

نوآوران آنلاین: کارخانه گندله سازی اپال پارسیان در سنگان با حمایت بانک پارسیان بهره برداری شد : عنوان 
1396/10/17 : تاریخ انتشار
طرح گندله‌سازی اپال پارسیان سنگان به ظرفیت ۵ میلیون تن با فناوری مهندسی ایرانی و با مشارکت بانک پارسیان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صبح پنج‌شنبه، ۷ دی ماه به‌طور رسمی افتتاح شد . با حضور جهانگیری، معاون اول رییس جمهور؛ شریعمتداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان؛ دکتر سمیعی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان؛ طرح گندله‌سازی اپال پارسیان سنگان به ظرفیت ۵ میلیون تن با فناوری مهندسی ایرانی و با مشارکت بانک پارسیان و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صبح پنج‌شنبه، ۷ دی ماه به‌طور رسمی افتتاح شد . دکتر سمیعی نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان، سرمایه‌گذاری در طرح گندله‌سازی اپال سنگان پارسیان را یک نمونه مشارکت جدید دولت و بخش خصوصی در زنجیره فولاد برشمرد و هدف از سرمایه گذاری در این مجموعه را هدایت بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید و تکمیل وایجاد توازن در زنجیره فولاد بر اساس سند راهبردی ۱۴۰۴ فولاد کشور، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته ونیز تولید وایجاد اشتغال پایدار و در نهایت تقویت اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری۱۱۰۰ میلیارد تومانی راه اندازی شده و شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان با سهم ۶۰درصدی وایمیدرو با سهم ۴۰درصدی در آن سرمایه گذاری کرده اند.