تصویر روز:  افزایش ۲۶ درصدی صادرات فولاد

تصویر روز: افزایش ۲۶ درصدی صادرات فولاد : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار
تصویر روز: ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منطقه منا) یکی از صادرکنندگان بزرگ است. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط ایمیدرو، در طول ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۵٫۱۱ میلیون تن فولاد صادر کرده است و رشد ۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرده است . ایران در نهمین ماه سال جاری ، حدود ۵۳۰ هزار تن صادرات داشته و رشد ۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. شرکت فولاد خوزستان (KSC) ، در طول سال جاری حدود ۱،۹۴۰،۰۰۰ هزار تن اسلب، بلوم و بیلت صادرات داشته و رشد ۴۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال شمسی جاری را ثبت نموده است. صادرات بلوم بیشترین میزان سهم در حمل و نقل فولاد خوزستان را با رشد۱۵۰ درصدی، معادل ۸۶۱،۷۲۶ تن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. این شرکت به میزان۶۱۳،۲۴۲ تن بیلت با رشد بیش از۱۶ درصد ، و اسلب به میزان ۴۵۲/۴۹۹ هزارتن با رشد ۵ درصد ، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته صادرات داشته است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان دومین صادرکننده بزرگ کشور، در ۹ ماه نخست سال شمسی جاری، به میزان ۸۰۵،۴۳۴ تن صادرات داشته که نسبت به مدت مشابه ۸۷ درصد رشد را نشان می دهد. شرکت فولاد هرمزگان، شرکت تابعه فولاد مبارکه میزان ۸۵۱،۱۳۸ تن صادرات اسلب داشته که دارای رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده است. فولاد سازان در نهمین ماه سال شمسی در بخش صادرات با کاهش یک درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو شدند که میزان صادرات۵۷/۲۳۱ تن بود. فولاد مبارکه با قرار گرفتن در رتبه چهارم در نهمین ماه سال شمسی، ۶۱۲/۷۸۴ تن صادرات ورقه فولاد داشته که حاکی از ۴۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل می باشد. صادرات فولادسازان در ماه نهم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ، ۵۸ درصد کاهش داشت و به میزان ۵۷،۲۳۱ تن از آن کاسته شد.