صداوسیما: بهره برداری از بخش دوم کارخانه ی فولاد روهینای جنوب دزفول

صداوسیما: بهره برداری از بخش دوم کارخانه ی فولاد روهینای جنوب دزفول : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، معاون بهره برداری مجتمع فولاد روهینا جنوب گفت : در اجرای طرح دوم این کارخانه 200 نفر به طور مستقیم و 400 نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار هستند. نصرت الله خرم پور افزود : با راه اندازی بخش دوم کارخانه که شامل نورد پیوسته و 450 هزار تن شمش فولادی است ظرفیت فولاد کشور به یک میلیون تن افزایش می یابد. کارخانه ی فولاد روهینای جنوب واقع در جاده دزفول به شوشتر می باشد که بخش نخست آن در شهریور ماه امسال به بهره برداری رسید. بخش نخست این کارخانه دارای ظرفیت تولید چهارصد هزار تن شمش فولادی و چهارصد وپنجاه هزارتن انواع میلگرد می باشد.