چیلان: تولید فولاد ایران از مرز ۱۶ میلیون تن گذشت/ تولید میلگرد ایران در ۹ ماه فقط ۴.۶ میلیون تن!

چیلان: تولید فولاد ایران از مرز ۱۶ میلیون تن گذشت/ تولید میلگرد ایران در ۹ ماه فقط ۴.۶ میلیون تن! : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۳ هزار تن فولاد میانی تولید شده، ۸ میلیون و ۵۳۱ هزار تن سهم بیلت و بلوم و ۷ میلیون و ۵۴۲ هزار تن سهم اسلب است. رشد تولید اسلب ۱۵ درصد و بلوم و بیلت ۱۷ درصد است. تولید محصولات فولادی ۱۴ میلیون و ۶۳۱ هزار تن شد که نسبت به ۹ ماهه پارسال ۹ درصد بیشتر شده است چراکه تولید محصولات فولادی در مدت مذکور ۱۳ میلیون و ۴۴۶ هزار تن بود که در این بین بیشترین تولید مربوط به ورق گرم، سپس میلگرد، ورق سرد، ورق پولدار و در نهایت تیرآهن بود. تولید ۹ ماهه ورق گرم ۵ میلیون و ۷۵۱ هزار تن، میزگرد ۴ میلیون و ۶۰۱ هزار تن، ورق سرد یک میلیون و ۷۵۳ هزار تن، ورق پوششدار یک میلیون و ۱۳۳ هزار تن و تیرآهن ۷۶۵ هزار تن بود که به ترتیب افت ۸ درصدی، رشد ۹ درصد، ۲۹ درصد، ۴۲ درصد و افت ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید. در بخش آهن اسفنجی نیز رشد ۲۲ درصدی در تولید ثبت شد یعنی تولید از ۱۳ میلیون و ۵۸۵ هزار تن در ۹ ماهه پارسال به ۱۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن در مدت مشابه امسال رسید.