چیلان: در خواست انجمن از دولت تصویب طرح جامع فولاد به عنوان سند ملی در هیئت دولت است

چیلان: در خواست انجمن از دولت تصویب طرح جامع فولاد به عنوان سند ملی در هیئت دولت است : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، دکتر محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: پیش بینی می شود امسال تولید فولاد میانی به ۲۱.۵ میلیون تن برسد و سال آینده از مرز ۳۰ میلیون تن تولید بگذرد. وی افزود: انتظار می رود صادرات فولاد کشور نیز در مجموع به ۸.۵ میلیون تن برسد. اسلامیان کنار گذاشتن طرح جامع فولاد و درنتیجه صدور مجوزهای بی رویه را عامل برهم خوردن بالانس مواد اولیه، مکان یابی و چرخه توازن زنجیره فولاد دانست و گفت: شاهد هستیم که در بخش تولید فولاد میانی ۳۲.۵ میلیون تن ظرفیت سازی شده اما ۳۴ درصد ظرفیت خالی در فولادسازی وجود دارد. وی ادامه داد: در بخش نورد این حجم بیشتر است و از ۵۰ میلیون تن ظرفیت سازی مقاطع، تولید تا پایان سال تنها به ۱۹.۵ میلیون تن می رسد. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار داشت: ستاد زنجیره فولاد در جهت ایجاد توازن در این صنعت و رفع مشکلات آن تشکیل شد و در این خصوص از وزارت صمت تشکر می کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: نباید توسعه صنعتی را با بحث های سیاسی مخلوط کرد و درخواست انجمن از دولت این است که طرح جامع فولاد به عنوان سند ملی در دولت تصویب شود و توسعه ها را مبتنی بر این طرح جلو ببریم