کرمان آنلاین: افتتاح 3 پروژه بزرگ شرکت گل گهر در سفر رییس جمهور به کرمان

کرمان آنلاین: افتتاح 3 پروژه بزرگ شرکت گل گهر در سفر رییس جمهور به کرمان : عنوان 
1396/11/11 : تاریخ انتشار
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: بهره برداری از خط 7 تولید کنستانتره شرکت گل گهر، افتتاح کارخانه مگامدول اول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و افتتاح واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر از برنامه های سفر دکتر روحانی به سیرجان در منطقه گل گهر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، "ناصر تقی زاده" با بیان اینکه رییس جمهوری روز پنجشنبه به منظور افتتاح پروژه های منطقه گل گهر و دیدار مردمی به سیرجان سفر می کند افزود: بهره برداری از خط 7 تولید کنستانتره شرکت گل گهر، افتتاح کارخانه مگامدول اول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و افتتاح واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر از برنامه های سفر دکتر روحانی به سیرجان در منطقه گل گهر است. تقی زاده ادامه داد: خط ٧ تولید كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر ظرفیت ٢ میلیون تن در سال دارد که با سرمایه گذاری ریالی٧٠٠ میلیارد ریال و ارزی ٤٩ میلیون یورو آماده بهره برداری است ضمن آنکه كارخانه مگامدول اول آهن اسفنجی شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر به ظرفیت ١.٧ میلیون تن در سال با سرمایه گذاری ریالی ٢٧٠٠میلیارد ریال و ارزی ٦٣ میلیون یورو نیز در این سفر افتتاح خواهد شد. وی با اشاره به افتتاح واحد های گازی نیروگاه سیكل تركیبی شركت گهر انرژی سیرجان به ظرفیت ٣٣٢ مگاوات با سرمایه گذاری ریالی ١٢٠٠ میلیارد ریال و ارزی ٢٨٠ میلیون یورو اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری پروژه های قابل افتتاح در این سفر رئیس جمهوری با احتساب ٢٠ درصد هزینه های زیر ساخت بالغ بر ٥٥٢٠ میلیارد ریال و ٤٧٠ میلیون یورو می باشد که این طرح ها بالغ بر ٢٢٠٠ نفر اشتغال در منطقه ایجاد كرده است