پایشگر: تولید فولاد خام در کشور به ۳۲ میلیون تن رسید

پایشگر: تولید فولاد خام در کشور به ۳۲ میلیون تن رسید : عنوان 
1396/11/14 : تاریخ انتشار
در تحقق رشد هشت درصدی کشور یکی از مهمترین نیازهای ما دسترسی به سرانه مناسب مصرف فولاد است که این سرانه در حال حاضر ۲۳۰ کیلو است و باید به ۵۰۰ کیلو افزایش یابد. به گزارش پایشگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید فولاد خام در کشور به ۳۲ میلیون تن تولید رسیده که رسیدن به ۵۵ میلیون تن تولید را در افق ۱۴۰۴ پیش بینی کرده ایم . بر اساس نوشته سنا، محمد شریعتمداری روز پنجشنبه در آئین افتتاح همزمان پروژه های مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر و طرح های اقتصادی و زیر بنایی استان کرمان در شهرستان سیرجان گفت: ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور در دست کار است که رشد فیزیکی آن ۵۷ درصد است و با بهره برداری از آنها بخش زیادی از اشتغال مورد نیاز کشور تامین می شود. وی عنوان کرد: سرزمین کرمان را بهشت زمین شناسی خوانده اندو دولت های یازدهم و دوازدهم دولت شکوفایی زمین شناسی خواهد بود. وی ادامه داد: در تحقق رشد هشت درصدی کشور یکی از مهمترین نیازهای ما دسترسی به سرانه مناسب مصرف فولاد است که این سرانه در حال حاضر ۲۳۰ کیلو است و باید به ۵۰۰ کیلو افزایش یابد و فعالیت های انجام شده در حوزه صنعتی، برای این رشد کفایت می کند. وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نیازهای ما برای تحقق رشد هشت درصدی، هشت میلیارد تومان منابع برای فعالیت های درون صنعت فولاد است که تامین آن پس از فضای پسابرجام قطعی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مهمترین نیازهای توسعه فعالیت های معدنی کشور، فعالیت های اکتشافی است و امروز سازمان زمین شناسی را برای ایجاد یک تحول در عرصه زمین شناسی آماده کرده ایم و در این زمینه از تجربیات جهانی نیز استفاده خواهیم کرد. وی افزود: توازن در زنجیره فولاد از موضوعات مهمی است و در این دولت سعی شده که این توازن ایجاد شود. شریعتمداری عنوان کرد: ۶۲ درصد تولید فولاد خاور میانه در ایران انجام می شود و بخش زیادی از آن در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است