چیلان آنلاین: صادرات ۲۰ هزار تنی فولاد روهینا جنوب به آفریقا

چیلان آنلاین: صادرات ۲۰ هزار تنی فولاد روهینا جنوب به آفریقا : عنوان 
1396/11/28 : تاریخ انتشار
محمد جابریان، رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد روهینا جنوب در گفت و گو با چیلان با اعلام این خبر گفت: صادرات شرکت تاکنون ۲۵ هزار تن بود اما قرارداد ۲۰ هزار تنی برای ارسال محموله به آفریقا نیز منعقد شده است. وی افزود: بنابراین فولاد روهینا با ارسال محموله به آفریقا به صادرات ۴۵ هزار تنی دست خواهد یافت و علاوه بر عراق به بازار صادراتی دیگری نیز ورود پیدا خواهد کرد.