چیلان: مدیریت دولتی صنعت فولاد ایران را فراگرفته است

چیلان: مدیریت دولتی صنعت فولاد ایران را فراگرفته است : عنوان 
1396/12/05 : تاریخ انتشار
حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با چیلان گفت: بخش خصوصی واقعی فقط حدود ۲۰ درصد مالکیت کارخانجات فولادی ایران را در اختیار دارد و ۸۰ درصد مابقی در اختیار شرکت های دولتی، وابسته به دولت، نهادهای عمومی و یا در بهترین حالت خصوصی شده است. وی افزود: نکته مهم این است که علی رغم مالکیت های غیر دولتی در بسیاری از این شرکت ها، اما شیوه و سبک مدیریت ها دولتی است. به عبارت دیگر خصوصی سازی در تعداد انگشت شماری از شرکت ها هم که اتفاق افتاده، فقط در مالکیت شرکت ها بوده اما سبک و تفکر مدیریتی شرکت ها همان سبک قبلی و مدیریت دولتی بر مبنای ارتباطات و رانت طلبی و است. طاهری زاده اظهار داشت: باعث تاسف است که به واسطه ساختار دولتی اقتصاد کشور و حمایت های پیدا و پنهان دولت و سازمان های دولتی از این شرکت ها، تعداد این مدیران روند افزایشی به خود گرفته است و روز به روز سهم بخش خصوصی واقعی و مدیران چابک و با دانش و اقتصاد محور این بخش از اقتصاد فولاد ایران کمتر می شود. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران راهکار اصلی را باور ملی به خصوصی سازی واقعی دانست