چیلان:دولت مهم ترین عامل ایجاد توازن زنجیره فولاد

چیلان:دولت مهم ترین عامل ایجاد توازن زنجیره فولاد : عنوان 
1396/12/06 : تاریخ انتشار
احمد سعدی، مدیرعامل مجتمع فولاد البرز غرب در گفت و گو با چیلان ضمن بیان این مطلب که صنعت فولاد یک، صنعت مادر و به عبارت دیگر فنداسیون تمام صنایع می باشد گفت: در صورتی که این صنعت به هر دلیلی از جمله عدم توازن، بیمار باشد حتما در کاهش کارایی عملکرد صنایع دیگر و کل اقتصاد نقش بزایی دارد. وی افزود: در کشور ایران زنجیره فولاد نه در ظرفیت، نه در قیمت و نه در محل اجرا متوازن نمی باشد. سعدی ادامه داد: شاخه های این صنعت مثل یک زنجیر به هم متصل شده اند و چنانچه هر یک به علت عدم توازن چاق و لاغر شوند، کل زنجیره دچار گسستگی می شوند. لذا دردسر و مشکلات یک حلقه به سایر حلقه ها هم سرایت می کند و در صورتی که از همه نظر توازن برقرار باشد، همه ذی نفع می شوند. مدیرعامل مجتمع فولاد البرز غرب مهم ترین عامل ایجاد توازن در زنجیره فولاد را دولت دانست و اظهار داشت: اگر در صدور مجوزات دقت شود از سرچشمه جلوی عدم توازن گرفته می شود که خوشبختانه به این مهم در سال های اخیر توجه شده است. وی در خاتمه گفت: بررسی و مطالعه دقیق نیاز کشور و منطقه توسط انجمن فولاد و دولت می تواند در شکل گیری خوشه های صنعتی متوازن موثر باشد. همچنین ارائه آمار و ارقام دقیق و مستند به سرمایه گذاران و توجه به صادرات موجب توازن بیشتر در زنجیره فولاد خواهد شد