فلزات انلاین: رکورد تولید فولاد هرمزگان شکسته شد

فلزات انلاین: رکورد تولید فولاد هرمزگان شکسته شد : عنوان 
1396/12/16 : تاریخ انتشار
ارزانی پتانسیل‌های استان هرمزگان را برای تولید فولاد فراوان دانست و بیان کرد: قرار است در افق 1404 کشور 55 میلیون تن فولاد در کشور تولید شود. در استان هرمزگان و شهر بندرعباس و به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی، پتانسیل‌های بسیار خوبی مانند دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد و این موضوع برای صادرات یک مزیت محسوب می‌شود. در این استان این پتانسیل وجود دارد که بتوان 10 میلیون تن فولاد تولید کرد. با توجه به طرح‌های توسعه‌ای فولاد که در استان وجود دارند، در کنار آن با احداث زیرساخت‌های مورد نیاز، امید می‌رود که بتوان به تولید 10 میلیون تن فولاد دست یافت. وی افزود: فولاد هرمزگان نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند همراه با فولاد مبارکه به‌عنوان سهامدار اصلی، در کنار دیگر شرکت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و همکاری خوب ایمیدرو در زمینه زیرساخت‌ها توسعه صنعت فولاد را رقم بزند. مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در مورد چالش‌های این شرکت گفت: هیچ فعالیتی تولیدی بدون چالش نیست و صنعت فولاد نیز با چالش‌های خاص خود مواجه است. شرکت فولاد هرمزگان نیز با چالش تامین مواد اولیه مواجه است. چرا که این شرکت مجبور به خرید مواد اولیه خود یعنی گندله است. در عین حال واحدهای تولید گندله در کشور نیز پراکندگی خاصی دارند. ولی در همین شرایط نیز شرکت فولاد هرمزگان گندله خارجی خریداری نکرد و تمام نیاز این شرکت از داخل تامین شده است. به‌طوری که برای نخستین بار این شرکت توانست 2 میلیون و 300 هزار تن گندله را خریداری کند. به همین ترتیب تولید این شرکت نیز حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد. امید می‌رود که با تامین گندله این شرکت از تولیدکنندگان عمده که گل‌گهر، زرند و سنگان هستند، روز به روز به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.