خبر: تولید ٣٢ میلیون تن فولاد در خراسان رضوی

خبر: تولید ٣٢ میلیون تن فولاد در خراسان رضوی : عنوان 
1396/12/20 : تاریخ انتشار
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی تولید فولاد را عامل توسعه هر کشوری دانست و گفت: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون تولید سالانه فولاد کشور از حدود ١۴ میلیون تن به ٣٢ میلیون تن افزایش‌یافته است. به گزارش فارس، رمضانعلی‌سبحانی‌فر بابیان اینکه امروز شرایط سخت اقتصادی در کشور به وجود آمده است ولی توسعه کشور در تمامی بخش‌ها وجود دارد، اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تکیه‌ نکردن بر درآمدهای نفتی به دولت تکلیف شده است که از میزان درآمدهای نفتی حدود ٣٢ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. وی افزود: همچنین ١۴ درصد در بخش نفت شامل اکتشافات و توسعه هزینه می‌شود و حدود سه درصد برای توازن اختصاص می‌یابد و حدود ۵٠ درصد درآمدهای نفتی به دولت داده می‌شود