فصل تجارت: کاهش مصرف الکترود گرافیتی در کورههای قوس الکتریکی در ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم

فصل تجارت: کاهش مصرف الکترود گرافیتی در کورههای قوس الکتریکی در ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم : عنوان 
1397/01/20 : تاریخ انتشار
به دنبال کاهش عرضه و افزایش قیمت الکترودهای گرافیتی از سوی تولیدکنندگان این کالا، کارشناسان و کارکنان خلاق فولاد مبارکه با ارائه و به کارگیری روشهای کارآمد توانستند میزان مصرف آن را در کوره های قوس الکتریکی شرکت به کمتر از 1.99 کیلوگرم بر تن مذاب برسانند. به گزارش فصل تجارت ، غلامرضا سلیمی، رئیس کوره‌های قوس الکتریکی فولاد مبارکه ، از جایگزینی الکترود 600 به جای الکترود 700، بازنگری تنظیمات اتوماسیون سطح 2، بازآموزی دستورالعمل‌ها به کارکنان تولید درخصوص تأثیر فرایند بر روند مصرف الکترود و افزایش آماده به کاری ایستگاه‌های مونتاژ الکترود به عنوان بخشی از این اقدامات یاد کرد و افزود: با اجرای این فعالیتها روند مصرف الکترود از دیماه 1396 به کمتر از KG/ton 1.99 رسیده است و لازم است در اینجا از تمامی همکارانی که در کسب این موفقیت نقش داشتند، تشکر و قدردانی کنیم. گفتنی است الکترود گرافیتی که یکی از کالاهای استراتژیک فولادسازی محسوب می شود، قطعه ای کربنی است که وظیفۀ انتقال جریان بالای الکتریسیته به کورۀ قوس الکتریکی به منظور ذوب کردن شارژ فلزی را بر عهده دارد. از اواسط سال 95 تاکنون شاهد افزایش ناگهانی قیمت این ماده بوده‌ایم؛ به طوری که قیمت آن به ازای هر تن از 500 دلار به 24000 دلار رسیده است؛ بنابراین واحد کورههای قوس الکتریکی برای کاهش مصرف این کالای استراتژیک اقدامات مذکور را در دستور کار خود قرار داد تا ضمن حفظ روند افزایشی تولید، کاهش مصرف را نیز محقق کند