چیلان: تولید فولاد میانی کشور از ۲۰ میلیون تن گذشت

چیلان: تولید فولاد میانی کشور از ۲۰ میلیون تن گذشت : عنوان 
1397/01/20 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، رشد تولید بیلت و بلوم ۲۲ درصد و اسلب ۱۵ درصد بود. گفتنی است تولید فولاد میانی فولادسازان در ۱۱ ماهه پارسال ۱۶ میلیون و ۸۳۱ هزار تن گزارش شده بود. این آمار نشان می دهد تولید محصولات فولادی با رشد ۹ درصد از ۱۶ میلیون و ۵۸۸ هزار تن ۱۱ ماهه ۹۵ به ۱۸ میلیون و ۱۱۰ هزار تن در ۱۱ ماهه امسال رسیده است. بیشترین تولید محصولات فولادی متعلق به ورق گرم با ۷ میلیون و ۶۲ هزار تن بود به گونه ای که رشد تولید ورق گرم ۱۱ درصد گزارش شد. همچنین تولید میلگرد با ۷ درصدد افت به ۵ میلیون و ۷۱۲ هزار تن، ورق سرد با رشد ۲۳ درصد به ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تن، ورق پوششدار با رشد ۴۰ درصد یک میلیون و ۳۹۵ هزار تن و تیرآهن با رشد ۸ درصد به یک میلیون و ۱۳ هزار تن رسیده است. این گزارش می افزاید تولید آهن اسفنجی نیز از ۱۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تن ۱۱ ماهه سال ۹۵ به ۲۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تن رسید که رشد ۲۴ درصدی داشته و اصلی ترین دلیل این رشد وارد مدار تولید شدن برخی طرح های استانی می باشد.