چیلان: صادرات ١١ ماهه فولاد ایران ٧ میلیون تن را رد کرد

چیلان: صادرات ١١ ماهه فولاد ایران ٧ میلیون تن را رد کرد : عنوان 
1397/01/20 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، صادرات محصولات میانی در ۱۱ ماهه پارسال ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار تن بود. از ۶ میلیون تن فولاد میانی صادر شده سهم بیلت و بلوم ۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تن و اسلب ۲ میلیون و ۶۹۱ هزار تن است که رش صادرات اسلب ۱۰۲ درصد و بیلت و بلوم ۷۷ درصد است. گفتنی است صادرات کل محصولات فولادی با افت ۱۷ درصد از میلیون و ۶۴۷ هزار تن در ۱۱ ماهه ۹۵ به یک میلیون و ۳۷۵ هزار تن در ۱۱ ماهه امسال کاهش یافت. درمیان محصولات فولادی بیشترین افت صادرات متعلق به ورق گرم بالای ۳ میلیمتر بود که از یک میلیون و ۲۴ هزار تن به ۵۱۰ هزار تن رسید. صادرات میلگرد شاخه ۲۴۸ هزار تن، میلگرد کلاف ۲۴۳ هزار تن، تیرآهن ۱۵۱ هزار تن، ورق گرم زیر ۳ میلیمتر ۷۵ هزار تن، ورق پوششدار ۵۷ هزار تن و در نهایت ورق سرد ۱۷ هزار تن بود. براساس این گزارش آهن اسفنجی هم رشد قابل توجه ۲۷۲ درصد داشت و از ۱۷۲ هزار تن به ۶۳۹ هزار تن در ۱۱ ماهه امسال رسید. در این مدت واردات آهن اسفنجی به صفر بوده و فولاد میانی با افت ۷۵ درصد از ۱۸۷ هزار تن به ۴۷ هزار تن رسید و این نشان دهنده این است که تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین نیاز نوردکاران هستند و ترجیح نوردکاران هم به تامین از بازار داخل است. واردات محصولات فولادی هم با ۲۱ درصد افت از ۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تن به ۲ میلیون و ۷۰ هزار تن رسید