ساعت24: حریق در کارخانه فولاد رشت

ساعت24: حریق در کارخانه فولاد رشت : عنوان 
1397/01/28 : تاریخ انتشار
ساعت 24- کارخانه فولاد رشت صبح امروز دچار حریق و با تلاش آتش نشانان آتش بعد از دو ساعت مهار شد. کارخانه فولاد رشت صبح امروز دچار حریق و با تلاش آتش نشانان بعد از دو ساعت آتش مهار شد. این آتش سوزی صبح امروز رخ داد که هفت آتش نشان با سه خودروی اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند. با تلاش آتش نشانان از سرایت آتش به سقف کارخانه جلوگیری و آتش بعد از دو ساعت بطور کامل مهار شد. براساس بررسی‌های اولیه علت آتش سوزی قرار گرفتن سامانه گرمایشی در کنار مواد قابل اشتعال اعلام شده است. این آتش سوزی خوشبختانه خسارت جانی نداشته و خسارت مالی آن نیز در دست بررسی است.