شاتا: سیمان غرب آسیا در تربت جام به بهره برداری رسید

شاتا: سیمان غرب آسیا در تربت جام به بهره برداری رسید : عنوان 
1397/02/18 : تاریخ انتشار
همزمان با سفر روحانی به استان خراسان رضوی کارخانه سیمان غرب آسیا در تربت جام توسط معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت. این واحد تولیدی که توسط جعفر سرقینی افتتاح شد، با سرمایه گذاری ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است و ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیمان پرتلند را دارد. این طرح برای ۳۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است. امروز همچنین با دستور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور و توسط وزیر صنعت،معدن و تجارت پروژه شیشه فلوت کاویان در فریمان و دو طرح صنعتی آجر برگل سفالین در مشهد و شاه چراغ پارسیان در ملک آباد مشهد مورد بهره برداری قرار گرفتند. شایان ذکر است که در جریان سفر روحانی به استان خراسان رضوی، دیروز از مجتمع فولاد خراسان در نیشابور و طرح پارس فولاد سبزوار در جوین با حضور رییس جمهور و وزیر صنعت،معدن و تجارت بهره برداری شد