اصفهان امروز: بازدهی 1000 درصدی فولاد مبارکه برای سهام عدالت

اصفهان امروز: بازدهی 1000 درصدی فولاد مبارکه برای سهام عدالت : عنوان 
1397/02/18 : تاریخ انتشار
معاون مالی و اقتصادی فولاد مبارکه گفت: طی ۱۰ سال برای سهام عدالت ۶۰۰ درصد بازده قیمت و ۴۰۰ درصد بازده نقدی از فولاد مبارکه حاصل شده است به گزارش فارس، امیرحسین نادری در خصوص سود پرداخت شدهٔ این شرکت بابت سهام عدالت اظهار داشت: با ورود نماد شرکت فـولاد مبارکه به بورس در اسفندماه سال 85، بلوک 30 درصدی شرکت به ارزش تقریبی 900 میلیارد تومان به سهام عدالت واگذار شد تا از محل سود نقدی شرکت طی 10 سال، این مبلغ به صورت اقساط به حساب خزانه واریز شود. وی افزود: این در حالی است که از زمان واگذاری این سهام به سهام عدالت تا پایان سال مالی 95، بیش از سه هزار و 600 میلیارد تومان سود نقدی به سهام عدالت تعلق گرفته که از این مقدار، هزار و 346 میلیارد تومان به افزایش سرمایه اختصاص یافته و دو هزار و 220 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است. معاون مالی و اقتصادی فولاد مبارکه اصفهان گفت: این بدان معناست که حدود 4 برابر قیمتی که سهام عدالت بابت اصل سهام طی 10 سال پرداخت کرده، سود نقدی دریافت کرده است. وی ادامه داد: همچنین ارزش بلوک سهام عدالت با توجه به قیمت فعلی سهام، حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان است که نسبت به قیمت واگذاری 7 برابر رشد داشته است. نادری تصریح کرد: به بیان دیگر، طی 10 سال برای سهام عدالت 600 درصد بازده قیمت و 400 درصد بازده نقدی از فولاد مبارکه حاصل شده است، یعنی هزار درصد بازده طی 10 سال یا 100 درصد بازدهی به‌ طور متوسط سالانه که به جرأت می‌توان اذعان کرد که این بازدهی در هیچ یک از شرکت‌های بورسی یا دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری برای سهام عدالت حاصل نمی‌شد.