رادیوسهام:  رشد ۳ درصدی تولید شمش فولاد خراسان در اردیبهشت ماه

رادیوسهام: رشد ۳ درصدی تولید شمش فولاد خراسان در اردیبهشت ماه : عنوان 
1397/03/05 : تاریخ انتشار
فولاد خراسان گزارش تولید ماهانه خود در اردیبهشت ماه را منتشر کرد که براساس این گزارش تولید شمش با ۳ درصد رشد نسبت به فروردین ماه به ۹۴ هزار تن رسید. به گزارش رادیوسهام ، فولاد خراسان در اردیبهشت ماه امسال افت تولید آهن اسفنجی و میلگرد را به ثبت رساند اما در تولید گندله افزایشی بود. این شرکت در اردیبهشت ماه ۵۱ هزار تن میلگرد، ۱۱۳ هزار تن آهن اسفنجی و ۴۰ هزار تن گندله تولید کرده بود درحالی که تولید فروردین ماه به ترتیب ۵۷ هزار تن، ۱۱۸ هزار تن و ۲۸ هزار تن بود. فولاد خراسان در دو ماهه اول امسال درمجموع ۲۳۱ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۸۵ هزار تن شمش، ۱۰۷ هزار تن میلگرد و ۶۸ هزار تن گندله تولید کرده است. فروش شمش شرکت نیز در اردیبهشت ماه ۸.۵ درصد رشد نسبت به فروردین داشت و از ۲۲ هزار تن به ۲۴ هزار تن رسید. فروش میلگرد هم افزایش قابل توجهی داشت و به واسطه فروش محصولات موجود در انبار فروش از تولید پیشی گرفت و با رشد ۸۱.۳ درصدی از ۳۷ هزار تن فروردین ماه به ۶۷ هزار تن در اردیبهشت ماه رسید.جمع فروش فولاد خراسان در دو ماهه اول امسال ۱۰۵ هزار تن میلگرد، ۴۶ هزار تن شمش و ۸ هزار تن آهن اسفنجی بود. ۲۵ درصد شمش تولید شده فولاد خراسان همچنان در انبارهاست اما در محصول نهایی فروش خوب بوده است و دپوی زیادی در انبار این کارخانه نمی باشد. درخصوص نرخ فروش شمش فولاد خراسان نیز باید گفت میانگین نرخ فروش از ۲۰۸۵ تومان به ازای هر کیلوگرم فروردین ماه به ۲۱۲۷ تومان در اردیبهشت ماه رسیده است که حکایت از رشد بهای شهش در بازار داخلی دارد.