رسالت: خودکفايي ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه هاي توسعه

رسالت: خودکفايي ذوب آهن اصفهان در ساخت پروژه هاي توسعه : عنوان 
1397/03/05 : تاریخ انتشار
مهندس حسن ضياء معاون پشتيباني و ساخت شرکت از جمله مديراني است که ميل به توليد و کار در فضاي کارگاهي در او موج مي زند. کمتر او را مي توان در دفتر کارش يافت و شايد اگر اقتضائات مسئوليت او حضور در جلسات متعدد را ايجاب نمي کرد ، همواره در کارگاه به سر مي برد . نام مهندس ضياء چه در ذوب آهن در سال‌هاي پيش و چه در فولاد خراسان با توليد عجين شده است و امروز هر چند مستقيماً در خط توليد حضور ندارد اما هدايت پروژه هاي مهم را در دست گرفته تا تسهيل گر توليد باشد . وي همچنين تجربه خود را در اختيار جوانان ذوب آهن گذاشته تا اعتماد به نفس و بهره گيري ازدانش بومي در آنها تقويت شود . مهندس ضياء با شوق از پيشرفت پروژه ها به دست ذوب آهني ها سخن مي گويد و معتقد است که اين تلاشگران آماده اند تا بدون گله و شکايت هر کار بزرگي را همچون گذشته انجام دهند و فقط راهبري مناسب مي‌تواند ، شکوه ذوب آهن را دوباره بازگرداند. معاون پشتيباني و ساخت شرکت هرچند به انجام پروژه هاي مختلف با توان داخلي افتخار مي کند اما همواره تاکيد دارد که رسالت اصلي ما در ذوب آهن توليد است و اگر امروز توان بسياري صرف انجام پروژه هاي توسعه و غيره مي کنيم به اين دليل است که نيروي انساني و تجهيزات لازم را داريم و بايد بهره وري را در اين شرايط افزايش دهيم و با انجام اين فعاليت‌ها، راه را براي توليد هموار سازيم .