خبر: کاهش 37 درصدي مصرف آب در فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري

خبر: کاهش 37 درصدي مصرف آب در فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري : عنوان 
1397/03/07 : تاریخ انتشار
مدير عمليات کارخانه فولاد سفید دشت گفت:کارکنان واحد آهن سازي این کارخانه مصرف آب اين واحد را درفروردين از 1.6 به 1 مترمکعب به ازاي هر تن محصول کاهش داده اند. کاهش 37 درصدي مصرف آب در فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري علي بابايي افزود:کاهش آبگيري برج خنک کن با تغيير مکان خروج آب دور ريز، اصلاح سيستم پاشش آب برج­هاي خنک­ کن، انتقال کامل دور ريز آب مدار تميز به فرآيند توليد، استفاده از چاهک­هاي بتني و طولاني کردن مسير عبور آب به منظور کمک به خنک­ کاري بيشتر، رقيق­ سازي گاز خنک کننده با استفاده از گاز نيتروژن به جاي آب به منظور خنک­ کاري و تنظيم دماي محصول، استفاده از سر ريز مدار آب خنک کننده ماشين­ آلات به جاي آب خوراک مدارآب تميز (که تاثير بسزايي در کاهش برداشت آب از ورودي کارخانه و بهبود کيفيت آب خنک­کاري ماشين­ آلات دارد)، بهسازي سيستم تصفيه فيزيکي آب ورودي به کارخانه و همچنين بهسازي شيميايي آب­هاي گردشي به منظور افزايش سيکل تغليظ از مهمترین اقدامات برای کاهش مصرف آب است. وی گفت: این اقدامات با هدف کاهش مصرف آب به شکل پايدار اجرا خواهدشدو با اجراي طرح­هاي در دست اقدام شرکت از قبيل نصب پکيج تصفيه پساب، افزايش راندمان برج­هاي خنک کن واحد احياء، راه اندازي سيستم تصفيه اسمزي و ... در آينده نزديک شاهد کاهش هر چه بيشتر مصرف آب خواهیم بود