فصل اقتصاد: رشد 15 درصدی تولید آهن اسفنجی جهان

فصل اقتصاد: رشد 15 درصدی تولید آهن اسفنجی جهان : عنوان 
1397/03/09 : تاریخ انتشار
انجمن جهانی فولاد (worldsteel) در گزارشی اعلام کرد که تولید آهن اسفنجی جهان در آوریل با رشد 14.8 درصدی نسبت به آوریل سال 2017 مواجه شده است. تولید آهن اسفنجی جهان که از 12 کشور گزارش شده است در ماه آوریل به 7.1 میلیون تن رسیده است . به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از چیلان، انجمن جهانی فولاد ( worldsteel ) در گزارشی اعلام کرد که تولید آهن اسفنجی جهان در آوریل با رشد 14.8 درصدی نسبت به آوریل سال 2017 مواجه شده است . در حالی که هند به تولید 2 میلیون و 409 هزار تن آهن اسفنجی رسیده ایران همچون سایه آنرا دنبال می کند و تولیداتش را به 2 میلیون و 240 هزار تن رسانده است بنابراین انتظار می رود با راه اندازی واحدهای جدید احیا مستقیم توان تولیداتش فراتر رفته و شاید بتواند هند را پشت سر بگذارد.