اصفهان امروز: رشد 27 درصدی فولاد خام کشور

اصفهان امروز: رشد 27 درصدی فولاد خام کشور : عنوان 
1397/03/21 : تاریخ انتشار
ایران 8 میلیون و 127 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته (6 میلیون و 369 هزار تن) 27.6 درصد رشد نشان می‌دهد. به گزارش فارس، در چهار ماهه اول سال میلادی، فولاد مبارکه با تولید 2 میلیون و 276 هزار تن، فولاد هرمزگان با تولید 505 هزار تن و مجتمع فولاد سبا با تولید 388 هزار تن، به ترتیب رشد 12 و 6 و 70 درصدی را به ثبت رساندند. به گزارش انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، در مدت مذکور، ایران 8 میلیون و 127 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته (6 میلیون و 369 هزار تن) 27.6 درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است تولید فولاد خام ایران در آوریل 2018 با رشد 12.4 درصدی به یک میلیون و 950 هزار تن رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 735 هزار تن بود. تولید 64 کشور فولادساز جهان نیز در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی 575 میلیون و 155 هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین میزان تولید فولادسازان جهان در آوریل 2018 با 4.1 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 148 میلیون و 322 هزار تن رسید، این رقم در آوریل سال گذشته 142 میلیون و 433 هزار تن ثبت شد. طی چهار ماهه نخست 2018 به ترتیب چین با تولید 288 میلیون و 969 هزار تن، هند با 35 میلیون و 381 هزار تن، ژاپن با 35 میلیون و 129 هزار تن، روسیه با 23 میلیون و 797 هزار تن و کره جنوبی با 23 میلیون و 696 هزار تن 5 کشور برتر فولادساز جهان بودند