اصفهان امروز: تولید فولاد خام ایران۲۷ درصد رشد کرد

اصفهان امروز: تولید فولاد خام ایران۲۷ درصد رشد کرد : عنوان 
1397/03/21 : تاریخ انتشار
در چهارماهه اول سال میلادی، فولاد مبارکه با تولید ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار تن، فولاد هرمزگان با تولید ۵۰۵ هزار تن و مجتمع فولاد سبا با تولید ۳۸۸ هزار تن، به ترتیب رشد ۱۲ و ۶ و ۷۰ درصدی را به ثبت رساندند. به گزارش انجمن جهانی فولاد (World Steel Association)، در مدت مذکور، ایران ۸ میلیون و ۱۲۷ هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته (۶ میلیون و ۳۶۹ هزار تن) 6/27 درصد رشد نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است تولید فولاد خام ایران در آوریل ۲۰۱۸ با رشد 4/12 درصدی به یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تن رسید. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک‌میلیون و ۷۳۵ هزار تن بود. تولید ۶۴ کشور فولادساز جهان نیز در چهارماهه نخست سال جاری میلادی ۵۷۵ میلیون و ۱۵۵ هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین میزان تولید فولادسازان جهان در آوریل ۲۰۱۸، با 1/4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۴۸ میلیون و ۳۲۲ هزار تن رسید. این رقم در آوریل سال گذشته ۱۴۲ میلیون و ۴۳۳ هزار تن ثبت شد. طی چهارماه نخست ۲۰۱۸ به ترتیب چین با تولید ۲۸۸ میلیون و ۹۶۹ هزار تن، هند با ۳۵ میلیون و ۳۸۱ هزار تن، ژاپن با ۳۵ میلیون و ۱۲۹ هزار تن، روسیه با ۲۳ میلیون و ۷۹۷ هزار تن و کره جنوبی با ۲۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تن ۵ کشور برتر فولادساز جهان بودند. در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۸ تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه (فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان) با 4/15 درصد رشد به ۳ میلیون و ۱۶۹ هزار تن رسید؛ در این بازه زمانی تولید فولاد خام ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/27 درصد رشد کرده است