چیلان: انجمن فولاد تشکل برتر کشور شد

چیلان: انجمن فولاد تشکل برتر کشور شد : عنوان 
1397/03/27 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، نتایج پروژه ارزیابی و ظرفیت سنجی تشکل های اقتصادی کشور که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام شده است، حاکی از رتبه برتر انجمن ( رتبه A ) در بین بیش از ۲۰۰ تشکل اقتصادی و ملی کشور است و فقط ۴ تشکل موفق به کسب این رتبه شده اند. این ارزیابی بیش از ۱۰۰ متغیر در تشکل های اقتصادی ملی کشور را مورد بررسی قرار داده که سر فصل های آن شامل معیارهای حکمرانی، عضویت، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری است و انجمن موفق به کسب ۸۲.۱۲ درصد از امتیازات مربوط شده است. انجمن توانسته در بخش مجمع عمومی و اساسنامه، دبیر، معرفی اعضا و نسبت شمول امتیاز کامل ۱۰۰، هیئت مدیره امتیاز ۹۲.۳۱، کمیته ها و آموزش هر یک امتیاز ۸۷.۵، و سیستم های مالی امتیاز ۸۴.۲ را کسب نماید. براساس جمع بندی این ارزیابی، انجمن در شاخص های مربوط به برگزاری به موقع مجامع عمومی، عملکرد هیئت مدیره، شایستگی های دبیر، تشکیل کمیته های تخصصی و ایجاد سیستم های مالی مناسب امتیازات قابل توجهی کسب کرده است. همچنین انجمن در معرفی ظرفیت های اعضاء، برگزاری دوره های آموزشی و جذب اعضاء بالقوه و افزایش نسبت شمول موفق عمل کرده است