رسالت: توليد ۵۵ ميليون تن فولاد با رويکرد همگرايي دولت و بخش خصوصي

رسالت: توليد ۵۵ ميليون تن فولاد با رويکرد همگرايي دولت و بخش خصوصي : عنوان 
1397/03/28 : تاریخ انتشار
رئيس هيئت عامل ايميدرو در جلسه اعلام کرد: راه اندازي و پيشرفت طرح هاي نيمه تمام با رويکرد همگرايي و هم افزايي دولت و بخش خصوصي محقق شده است.به گزارش کالاخبر به نقل از ايميدرو،مهدي کرباسيان در جلسه پايش طرح هاي زنجيره فولاد کشور که با حضور مديران عامل شرکت هاي بخش خصوصي زنجيره فولاد برگزار شد؛ افزود: راه اندازي طرح هاي نيمه تمام بخش معدن و صنايع معدني از آغاز دولت يازدهم؛ گام بلندي در ايجاد توازن زنجيره فولاد بوده و کشور را به سمت کاهش خام فروشي در اين زنجيره سوق داده است.وي تصريح کرد: راه اندازي طرح ها و افزايش ظرفيت هاي توليد،‌ نويدبخش اين است که ما يک گام ديگر به خود اتکايي بيشتر نزديک شده ايم و توسعه زنجيره فولاد از معدن تا محصولات پايين دستي يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي است.وي افزود: استفاده از منابع داخلي، رشد توليد و اشتغالزايي از اثرات اين حرکت بزرگ ملي و ايجاد ثروت در کشور است. همچنين توسعه متوازن، محروميت زدايي و بهبود کيفيت جوامع محلي نيز از نتايج اين اقدامات به شمار مي آيد.رئيس هيئت عامل ايميدرو با بيان اينکه تامين کنسانتره مورد توجه مجموعه هاي فولادي است، گفت: شرکت فولاد خوزستان در جهت کامل کردن زنجيره فولاد، طرح کنسانتره شرکت توسعه ملي را خريداري کرد، در حالي که پيش از آن هيچ پشتوانه اي براي تامين خوراک نداشته است.در اين جلسه گزارشي از وضعيت طرح ها نيز ارائه و اعلام شد که طرح گندله سازي شرکت فني مهندسي قائم اميد نور با ظرفيت توليد ۶۰۰ هزار تن؛ ۸۱/۶۷ درصد پيشرفت فيزيکي داشته و تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد