معدن24 : کارنامه سه ماه بزرگ‌ترین صادر کننده فولاد ایران

معدن24 : کارنامه سه ماه بزرگ‌ترین صادر کننده فولاد ایران : عنوان 
1397/04/19 : تاریخ انتشار
شرکت فولاد خوزستان با سرمایه حدود هزار و ۴۰۰ میلیار تومانی در اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز بندرامام قرار دارد و دومین تولید کننده بلوم،بیلت، اسلب و مقاطع فولادی استاندارد در کشور است . ظرفیت تولیدی شرکت ۳میلیون ۷۰۰هزارتن شمش فولادی است . به گزارش رادیوسهام ، در دنیا حدود ۱،۷ میلیارد تن فولاد خام در سال ۲۰۱۷ تولید شد که ایران با تولید ۲۲ میلیون تن و رشد ۲۱درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ سهمی ۱،۳ درصدی ازتولید فولاد خام دنیا دارد. در سال ۹۶ فولاد خوزستان با تولید ۳میلیون ۷۶۵ هزارتنی سهم معادل ۱۷،۲ درصد از تولید فولاد خام ایران را به خود اختصاص داده است . بررسی عملکرد سال ۹۶ : شرکت فولاد خوزستان ۱میلیون ۴۰۰هزارتن اسلب و ۲میلیون ۳۰۰هزارتن بلو و بیلت تولید کرده است که از مقدار ۶۶۸هزارتن اسلب داخلی با میانگین نرخ ۱۷میلیون ۹۲۸هزارریال و ۸۴۲هزارتن اسلب صادراتی با نرخ ۱۸میلیون ۷۴۲هزار ریال به فروش رسانده است . همچنین ۱میلیون ۹۲۷هزارتن بلوم و بیلت صادراتی به نرخ ۱۷میلیون ۲۰۳ ریال و ۵۲۹هزارتن بلوم و بیلت داخلی به نرخ ۱۶میلیون ۹۲۶ ریال به فروش رسانده است . همچنین فروش ۵۰۴هزارتن گندله به نرخ ۳میلیون ۷۵۸هزار ریال را در سال ۹۶ به ثبت رسانده است . شرکت در سال ۹۶ به سود هزارو۶۰۰میلیارد تومانی رسید که به ازای هر سهم ۱،۱۳۲ ریال است .بررسی عملکرد سال ۹۷ : فروردین : در این ماه مجموعا ۲۸هزارتن اسلب (نرخ فروش داخلی ۲میلیون ۳۰۰هزارتومان و نرخ صادراتی ۲میلیون تومان )، ۱۴۵هزارتن بلوم و بیلت (نرخ فروش داخلی ۲میلیون تومان و نرخ فروش صادراتی ۲میلیون ۳۰۰هزارتومان ) و ۲۶هزارتن گندله به نرخ ۴۶۰هزارتومان به فروش رسانده است و مبلغ فروش ۴۱۶میلیارتومان رو به ثبت رسانده است . نرخ های فروش تمام محصولات این ماه نسبت به میانگین فروش ۹۶ دارای افزایش به سبب رشد نرخ دلار و قیمت های جهانی بوده اند. اردیبهشت : فروش این ماه شرکت نوید از رشد و حرکت مثبت شرکت است ، در این ماه شرکت فروش هزارو ۳۰۰میلیارد تومانی را به ثبت رساند . مجموعا ۲۴۴هزارتن اسلب (نرخ فروش داخل ۲میلیون ۲۰۰هزارتومان . نرخ فروش صادراتی ۲میلیون تومان )، ۲۰۲هزار تن بلوم و بیلت (نرخ فروش داخلی ۲میلیون ۲۰۰هزارتومان و نرخ فروش صادراتی ۲میلیون ۱۰۰هزارتومان که نسبت به ماه گذشته با اندکی کاهش حدود۲۰۰هزارتومان داشته است ) و ۲۹هزارتن گندله به نرخ ۴۲۰هزارتومان را به فروش رسانده است. خرداد: در این ماه ما شاهد کاهش فروش شرکت هستیم، در خرداد فروش شرکت به ۸۰۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل حدود۵هزار میلیارد تومان( ۱۳درصد) کاهش داشته است . در فروش این ماه ۱۷۳هزارتن اسلب(با نرخ فروش داخلی ۲میلیون ۳۰۰هزارتومان و نرخ صادراتی ۲میلیون ۱۰۰هزارتومان )، ۱۸۴هزارتن بلوم و بیلت (با نرخ فروش داخلی ۲میلیون ۲۰۰هزارتومان و نرخ فروش صادراتی ۲میلیون ۱۰۰هزارتومان ) و ۴۵هزارتن گندله به نرخ ۴۵۰هزارتومان را به ثبت رساند. شرکت فولاد خوزستان شرکتی صادرات محور و حیاتی در صنایع کشور است و با توجه به موقعیت جغرافیایی توان صادرات بالایی دارد . از برنامه های شرکت برای سال ۹۷ رسیدن به تولید ۳میلیون ۷۰۰هزارتن فولاد خام است که دور از انتظار نیست . به نظر با این روند فروش در نرخ ها، مقدار فروش و نرخ ارز احتمالا شرکت به سود ۳هزار ۱۵۰ میلیار تومان و به ازای هر سهم ۲۲۵تومان دست یابد .(این سود حدودی بوده و امکان خطا وجود دارد )