فصل اقتصاد: برنامه افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن تا 1404

فصل اقتصاد: برنامه افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور به 55 میلیون تن تا 1404 : عنوان 
1397/04/23 : تاریخ انتشار
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای دستیابی به 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 به سرمایه گذاری هشت میلیارد یورویی در این حوزه نیاز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیش بینی تولید 55 میلیون تن فولاد برای افق 1404 در کشور گفت: در حال حاضر سرانه مصرف فولاد در کشور 230 کیلوگرم بوده که باید به 400 کیلوگرم برسد. وی با اشاره به اینکه صادرات فولاد تا سال 1404 باید به 15 میلیون تن افزایش یابد، اظهارداشت: هم اکنون 9 میلیون تن از ظرفیت زنجیره فولاد کشور به بازارهای جهانی صادر می شود. شریعتمداری ظرفیت تولید فولاد خام در سال 1392 را 23 میلیون تن اعلام کرد و گفت: این ظرفیت با توجه به تلاش ها و اقدامات صورت گرفته طی چند ساله اخیر به 34 میلیون تن افزایش یافته است. وی در ادامه افزود: برای دستیابی به 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 به سرمایه گذاری هشت میلیارد یورویی در این حوزه نیاز است.