مهر: زنجیره فولاد فرصت طلایی برای رونق اشتغال و تولید است

مهر: زنجیره فولاد فرصت طلایی برای رونق اشتغال و تولید است : عنوان 
1397/04/24 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست هماهنگی برای تعیین جایگاه نهایی محل احداث زنجیره فولاد در شهرستان قروه اظهار داشت: قروه یکی از شهرستان های پیشرو در حوزه صنعت با برخورداری از منابع و ذخایر طبیعی است که استفاده از این منابع و در نظر گرفتن اعتبارات لازم در این زمینه ضرورت دارد. به گفته وی احداث زنجیره فولاد می تواند پاسخگوی نیاز اشتغال و تولید شهرستان را بدهد و باید گفت تلاش و تکاپوی تیم اقتصادی دولت باتوجه به وضعیت کنونی در کشور، ارزشمند است. امان اللهی خواستار توجه به تمامی شرایط و مراحل عملیات اجرایی این پروژه صنعتی با رعایت حقوق قانونی کشاورزان و مردم شد و بر تسریع و تسهیل گری در این حوزه تأکید کرد