رسالت: بهره برداري از طرح توسعه فولادسازي و نورد پيوسته سبا فولاد مبارکه اصفهان آغاز شد

رسالت: بهره برداري از طرح توسعه فولادسازي و نورد پيوسته سبا فولاد مبارکه اصفهان آغاز شد : عنوان 
1397/04/24 : تاریخ انتشار
طرح توسعه فولادسازي و نورد پيوسته سبا و چند طرح جانبي مجتمع فولاد مبارکه اصفهان با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت به بهره برداري رسيد.طرح توسعه فولادسازي و نورد پيوسته سبا با سرمايه گذاري حدود 220 ميليون يورو اجرا شده است و با بهره برداري از آن، ظرفيت توليد محصولات فولاد سبا شامل کلاف نورد گرم، ورق هاي فولادي و ورق آجدار از 750 هزار تُن به يک ميليون و 600 هزار تُن در سال افزايش يافت.همچنين چهار طرح نيروگاه 25 مگاواتي برق فولاد سبا، تصفيه خانه پساب هاي صنعتي فولاد مبارکه، احداث کارخانه آهک کلسينه شرکت فولاد سنگ مبارکه و طرح تقليل فشار گاز فولاد مبارکه به طور همزمان به بهره برداري رسيد.نيروگاه 25 مگاواتي فولاد سبا با هدف تامين برق نواحي توليدي و راهبردي اين مجتمع صنعتي و سرمايه گذاري 150 ميليارد ريال و 13/7 ميليون يورو،طرح تصفيه خانه پساب هاي صنعتي فولاد مبارکه با هدف کاهش وابستگي به آب و بهبود وضعيت زيست محيطي با ظرفيت سه هزار متر مکعب در ساعت با سرمايه 15 ميليون يورو و طرح تقليل فشار گاز فولاد مبارکه نيز با هدف تامين گاز مورد نياز طرح هاي توسعه ظرفيت فولاد خام تا 7/2 ميليون تن و با سرمايه 200 ميليارد ريال اجرا شده است