اقتصادایران: آب زنجیره فولاد از منابع آبهای زیرزمینی تأمین نخواهد شد

اقتصادایران: آب زنجیره فولاد از منابع آبهای زیرزمینی تأمین نخواهد شد : عنوان 
1397/04/24 : تاریخ انتشار
رئیس صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه آب موردنیاز برای زنجیره فولاد از منابع آبهای زیرزمینی تأمین نمی شود، از تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن فولاد در این پروژه خبر داد. محمد دره وزمی بعد از ظهر امروز شنبه در نشست هماهنگی برای تعیین جایگاه نهایی محل احداث زنجیره فولاد در شهرستان قروه اظهار داشت: زنجیره فولاد در سه شهرستان قروه، بیجار و سقز آغاز خواهد شد و محل اجرای این پروژه در قروه با ۲۸۰ هکتار زمین در منطقه آونگان مشخص شده است. وی به مبحث آب در این پروژه که انتقادهای زیادی را هم به همراه داشته، اشاره کرد و با صراحت گفت: آب مصرفی برای پروژه زنجیره فولاد در کل استان ۸ میلیون مترمکعب است که برای تأمین این میزان آب یک قطره هم از آب های زیرزمینی برداشت نمی شود و آب موردنیاز از سدها گرفته خواهد شد. دره وزمی با بیان اینکه مسایل آب و زیست محیطی در این پروژه مورد توجه قرار گرفته، اعلام کرد که هیچ گونه صدمه ای به آب بخش کشاورزی و آب های زیرزمینی وارد نخواهد شد. به گفته این مقام مسئول مردم حق دارند از مسایل مطلع شوند اما در این میان عده ای هستند که همه چیز را نفی می کنند و براساس دیدگاه خود مسایل را می نگرند و در هر زمینه ای متخصص می شوند و این درست نیست و به منطقه آسیب می زند. وی میزان تولید فولاد در این پروژه را در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن دانست و خواستار بهره گیری از این گونه فرصت ها و جذب سرمایه گذار شد