ایلنا: واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ملایر به چرخه تولید بازگشت

ایلنا: واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ملایر به چرخه تولید بازگشت : عنوان 
1397/04/26 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ملایر پس از ۶ سال تعطیلی دوباره شروع به کار کرد. واحد ذوب شرکت فولاد آلیاژی ملایر از سال ۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده بود. اما در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به دلیل نوسانات قیمت در بازار آهن به حالت نیمه تعطیل درآمد و پس از آن به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی، نبود سرمایه در گردش، پرداخت نکردن یارانه به بخش صنعت و مسایل مدیریتی ۶ سال به طور کامل تعطیل شد. گفتنی است که با راه‌اندازی مجدد این زمینه اشتغال برای ۲۰۰کارگر ملایری را فراهم کرده است