کالاخبر: تولید ۸۸۱ میلیون تن فولاد خام در نیمه نخست ۲۰۱۸

کالاخبر: تولید ۸۸۱ میلیون تن فولاد خام در نیمه نخست ۲۰۱۸ : عنوان 
1397/05/06 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر»،فولادسازان جهان در ماه ژوئن از ۷۸.۵ درصد از ظرفیت خود بهره برده اند که ۳.۸ درصد بالاتر از ژوئن سال گذشته و یک درصد بالاتر از ماه قبل است. بیشترین حجم تولیدات مربوط به آسیا با ۶۱۴ میلیون تن بود که ۵.۲ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل است. بیشترین تولیدات در نیمه اول سال جاری مربوط به چین با تولید ۴۵۱ میلیون و ۱۵۷ هزار تن است. چین در مدت مذکور ۶ درصد رشد تولید را شاهد بود. آسیا در ماه ژوئن به تولید ۱۰۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تن فولاد خام رسید که ۸۰ میلیون تن آن مربوط به چین است که ۷.۵ درصد بیشتر از ژوئن سال قبل است.ژاپن دومین فولادساز برتر جهان در ژوئن امسال ۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تن و در نیمه اول امسال ۵۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد که به ترتیب رشد ۴.۲ درصد نسبت به ژوئن سال قابل و ۱.۳ درصد نسبت به ۶ ماهه پارسال داشت. هند به عنوان سومین فولادساز برتر جهان موفق به تولید ۸ میلیون و ۷۳۹ هزار تن فولاد خام در ژوئن و ۵۲ میلیون و ۸۳۱ هزار تن در نیمه اول سال جاری میلادی شد. رشد تولید فولاد خام هند در ژوئن ۷.۴ درصد و در ۶ ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ۵.۱ درصد است. آمریکا چهارمین فولادساز برتر جهان شد و با رشد ۲.۹ درصدی به تولید ۴۱ میلیون و ۸۴۹ هزار تن فولاد خام رسید.کره و روسیه هر یک به تولید ۳۶ میلیون و ۶۶ هزار تن فولاد خام رسیدند که رشد تولید کره ۳.۷ درصد و رشد تولید فولاد روسیه ۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. تولید فولاد خام آلمان، ترکیه، برزیل و ایتالیا به ترتیب ۲۴ میلیون و ۴۵۵ هزار تن، ۱۸ میلیون و ۸۶۳ هزار تن، ۱۶ میلیون و ۸۶۲ هزار تن و ۱۲ میلیون و ۸۰۶ هزار تن بود.رشد تولید هر یک از این کشورها به ترتیب آلمان ۱.۱ درصد، ترکیه ۳.۷ درصد، برزیل ۰.۹ درصد و ایتالیا ۳.۵ درصد بود. فولادسازان ایران نیز در ۶ ماهه اول امسال به تولید ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تن رسیدند که ۲۵.۸ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید فولاد خام ایران در ۶ ماهه سال قبل ۹ میلیون و ۹۴۷ هزار تن شد.ایران در ماه ژوئن نیز موفق به تولید ۲ میلیون تن فولاد شده که ۱۶.۵ درصد بیشتر از ژوئن سال قبل است