کالاخبر: رشد ۲۱ درصدی صادرات فولاد شرکت های بزرگ

کالاخبر: رشد ۲۱ درصدی صادرات فولاد شرکت های بزرگ : عنوان 
1397/05/16 : تاریخ انتشار
به گزارش «کالاخبر» به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت های بزرگ فولاد ساز در ماه تیر ۹۷، ۷۱۵ هزار و ۸۶۹ هزار تن فولاد خام و محصولات فولادی صادر کردند. از این میزان، شرکت های «فولاد خوزستان» ۱۹۴ هزار و ۷۱۲ تن، «فولاد هرمزگان» ۱۸۴ هزار و ۸۶۷ تن، «فولاد مبارکه» ۱۱۷ هزار و ۵۱۲ تن، «ذوب آهن اصفهان» ۱۱۴ هزار و ۹۹۵ تن، «فولاد کاوه جنوب» ۷۷ هزار تن، «فولاد خراسان» ۲۵ هزار و ۵۹۳ تن و «فولاد آلیاژی ایران» یک هزار و ۱۹۰ تن کردند.همچنین تولیدکنندگان بزرگ از ابتدای فروردین تا پایان تیر، ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۶۱ تن فولادصادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، ۱۳ درصد رشد نشان می دهد. در این میان، طی ۴ ماهه نخست امسال، شرکت های «فولاد خوزستان» ۹۵۹ هزار و ۸ تن، «فولاد هرمزگان» ۳۷۳ هزار و ۵۴۹ تن، «فولاد مبارکه» ۴۵۹ هزار و ۶۱۳ تن، «ذوب آهن اصفهان» ۳۶۹ هزار و ۶۰۴ تن، «فولاد کاوه جنوب» ۳۴۳ هزار تن، «فولاد خراسان» ۷۵ هزار و ۶۹۷ تن، «فولاد آلیاژی ایران» ۳۰ هزار و ۳۲۲ تن و «فولاد اکسین» ۱۲ هزار و ۸۶۸ تن فولاد کردند