چیلان:  رشد ۱۸ درصدی مصرف فولاد میانی/ مصرف محصولات فولادی با کاهش همراه است

چیلان: رشد ۱۸ درصدی مصرف فولاد میانی/ مصرف محصولات فولادی با کاهش همراه است : عنوان 
1397/06/03 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، بنا بر گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران مصرف محصولات فولادی با ۳ درصد کاهش از ۶ میلیون و ۶۸۶ هزار تن به ۶ میلیون و ۴۵۵ هزار تن رسید. تنها در بخش محصولات طویل رشد مصرف به چشم می خورد مصرف تیرآهن با ۲۱ درصد رشد ۲۵۳ هزار تن و میلگرد با ۵ درصد افزایش یک میلیون و ۹۹۰ هزار تن مصرف گردیده است. مصرف ورق گرم ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار تن، ورق سرد ۸۹۸ هزار تن و ورق پوششدار ۵۴۱ هزار تن شده که به ترتیب افت ۵ درصد، ۱۱ درصد و ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. این درحالی است که رشد مصرف ظاهری فولاد میانی ۱۸ درصد بود مصرف آن ۵ میلیون و ۸۰۸ هزار تن شده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار تن و اسلب ۲ میلیون و ۵۷۱ هزار تن گزارش شده است. رشد مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۱۴ درسد و اسلب ۲۳ درصد بود. در بخش آهن اسفنجی نیز باید گفت، رشد مصرف ظاهری ۲۰ درصد بوده و مصرف از ۶ میلیون و ۹۴۱ هزار تن در ۴ ماهه اول سال قبل به ۸ میلیون و ۳۱۷ هزار تن در ۴ ماهه اول سال جاری رسیده است