چیلان: تولید فولاد کشور از مرز ۸ میلیون تن گذشت

چیلان: تولید فولاد کشور از مرز ۸ میلیون تن گذشت : عنوان 
1397/06/03 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، براساس آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تولید فولاد میانی از ۷ میلیون و ۶۲ هزار تن در ۴ ماهه پارسال به ۸ میلیون و ۲۷۹ هزار تن در ۴ ماهه اول امسال رسید. از این میزان ۳ میلیون و ۷۹۱ هزار تن سهم اسلب و ۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تن بیلت و بلوم بود. رشد تولید اسلب ۱۵ درصد و بیلت و بلوم ۱۹ درصد بوده است. گفتنی است، تولید کل محصولات فولادی کشور در مدت مذکور با ۱۰ درصد رشد از ۶ میلیون و ۳۳۹ هزار تن به ۶ میلیون و ۹۸۳ هزار تن رسید. بیشترین میزان تولید مربوط به ورق گرم با تولید ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بود که رشد ۱۶ درصدی نیز داشت. تولید میلگرد نیز ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن بود که رشد ۱۵ درصدی داشته است. رشد تولید تیرآهن نیز چشمگیر بود و با ۲۰ درصد افزایش به ۳۱۰ هزار تن رسید. تولید ورق سرد با ۴ درصد افت به ۷۸۶ هزار تن و ورق پوششدار با ۹ درصد کاهش به ۴۷۷ هزار تن رسید. تولید آهن اسفنجی کشور نیز در ۴ ماهه اول امسال با ۱۹ درصد رشد از ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تن به ۸ میلیون و ۶۰۲ هزار تن رسید.