صبحانه: رشد چشم‌گیر تولید فولاد ایران از دید انجمن جهانی فولاد

صبحانه: رشد چشم‌گیر تولید فولاد ایران از دید انجمن جهانی فولاد : عنوان 
1397/06/06 : تاریخ انتشار
به گزارش صبحانه، بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در هفت ماه نخست سال 2018 میلادی، 14 میلیون و 457 هزار تن فولاد خام تولید کرد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 11 میلیون و 697 هزار تن بود. همچنین ایران طی ماه ژوئیه 2018 میلادی، یک میلیون و 981 هزار تن فولاد خام تولید کرد و این آمار در مدت مشابه سال گذشته میلادی، یک میلیون و 750 هزار تن بود که حاکی از رشد 13.2 درصدی تولید فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. طی هفت ماه نخست سال 2018 میلادی، 64 کشور تولیدکننده فولاد در مجموع یک میلیارد و 38 میلیون و 369 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل (988 میلیون و 587 هزار تن)، پنج درصد رشد نشان می‌دهد. تولید جهانی فولاد خام در ماه ژوئیه نیز با 5.8 درصد افزایش به 154 میلیون و 576 هزار تن رسید. تولید فولاد خام چین طی هفت ماه اخیر 6.3 درصد افزایش یافت و این کشور با تولید 532 میلیون و 846 هزار تن به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد خام جهان شناخته شد. هند با تولید 61 میلیون و831 هزار تن فولاد خام، ژاپن با 61 میلیون و 390 هزار تن، آمریکا با 49 میلیون و 334 هزار تن، کره جنوبی با 42 میلیون و 238 هزار تن و روسیه با 42 میلیون و 94 هزار تن، بیشترین میزان تولید فولاد خام در سال 2018 را بعد از چین به خود اختصاص دادند. همچنین طی ماه ژوئیه 2018، تولید فولاد در ترکیه با افت 2.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3 میلیون و 266 هزار تن کاهش یافت. افزایش 49 درصدی تولیدآهن اسفنجی در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، ایران 15 میلیون و 277 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد که نشان از رشد 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2017 دارد. میزان تولید آهن اسفنجی ایران در سال گذشته میلادی 10میلیون و 256 هزار تن به ثبت رسیده بود. تولید آهن اسفنجی ایران در ژوئیه 2018 نیز با 41.2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیون و 19 هزار تن افزایش یافت