فصل اقتصاد: ظرفیت تولید فولاد غرب آسیا به 100 درصد ظرفیت اسمی خود افزایش یافت

فصل اقتصاد: ظرفیت تولید فولاد غرب آسیا به 100 درصد ظرفیت اسمی خود افزایش یافت : عنوان 
1397/06/06 : تاریخ انتشار
رییس سازمان صنعت معدن وتجارت قم، درمراسم افتتاح طرح های صنعتی به مناسبت هفته دولت که با حصور معاون رییس جمهور ورییس بنیاد شهید انجام شد با اشاره به بازگشایی سامانه بهین یاب و آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات تولید گفت: تسهیلات رونق تولید در قالب طرح های نیمه تمام، ایجاد نقدینگی و گردش مالی، بازسازی و نوسازی ماشین آلات برای واحدهای صنعتی، معدنی ، کشاورزی و گردشگری است. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از شاتا محمود سیجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی برای ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید برای ثبت نام در سامانه بهین یاب، افزود: این سامانه با حدود دو ماه تاخیر بازگشایی شده و احتمالا تا دی ماه نیز آماده ثبت نام از متقاضیان باشد ولی به دلیل زمان بر بودن تکمیل و بررسی پرونده ها ضروری است که هر چه سریعتر متقاضیان این تسهیلات در این سامانه ثبت نام کنند. وی افزود: سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال در قالب پنج بسته تولید و رونق اشتغال به کل کشور تخصیص یافته که برای امسال نیز این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده که از کل منبع تخصیصی برای رونق تسهیل در کشور، 9 هزار میلیارد سهم استان قم است. سیجانی با اشاره به دستورالعمل تامین مالی کارگاه ها و بنگاه های تولیدی صنعتی و معدنی کوچک توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تسهیلات رونق تولید به بنگاه های اقتصادی داده می شود که پیش بینی اشتغال تا 100 نفر و پیشرفت فیزیکی 60 درصد داشته باشند. سیجبه گزارش شاتا محمود سیجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی برای ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید برای ثبت نام در سامانه بهین یاب، افزود: این سامانه با حدود دو ماه تاخیر بازگشایی شده و احتمالا تا دی ماه نیز آماده ثبت نام از متقاضیان باشد ولی به دلیل زمان بر بودن تکمیل و بررسی پرونده ها ضروری است که هر چه سریعتر متقاضیان این تسهیلات در این سامانه ثبت نام کنند. وی افزود: سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال در قالب پنج بسته تولید و رونق اشتغال به کل کشور تخصیص یافته که برای امسال نیز این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده که از کل منبع تخصیصی برای رونق تسهیل در کشور، 9 هزار میلیارد سهم استان قم است. سیجانی با اشاره به دستورالعمل تامین مالی کارگاه ها و بنگاه های تولیدی صنعتی و معدنی کوچک توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: تسهیلات رونق تولید به بنگاه های اقتصادی داده می شود که پیش بینی اشتغال تا 100 نفر و پیشرفت فیزیکی 60 درصد داشته باشند. سیجانی با اشاره به افتتاح دو واحد صنعتی جدید و جشن تولید40 هزار تن فولاد در هفته دولت گفت ، در هفته دولت امسال دو طرح صنعتی در قم افتتاح و جشن تولید ظرفیت 100 درصدی کارخانه تولید کارخانه فولاد غرب آسیا نیز برگزار می شود، گفت: تولید شیرآلات نفت و گاز با سرمایه 150 میلیارد ریال و تولید شیشه ضد گلوله با سرمایه 20 میلیارد ریال از جمله طرح هایی است که در هفته دولت در قم به بهره بردرای می رسد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، ادامه داد: کارخانه فولاد غرب آسیا که در وضعیت نامناسب ظرفیت تولید اسمی آن به حدود پنج درصد رسیده بود با پیگیری های انجام شده ظرفیت تولید این کارخانه امروز به 100 درصد ظرفیت اسمی خود افزایش یافته که در هفته جاری جشن تولید 40 هزار تنی این کارخانه برگزار می شود.انی با اشاره به افتتاح دو واحد صنعتی جدید و جشن تولید40 هزار تن فولاد در هفته دولت گفت ، در هفته دولت امسال دو طرح صنعتی در قم افتتاح و جشن تولید ظرفیت 100 درصدی کارخانه تولید کارخانه فولاد غرب آسیا نیز برگزار می شود، گفت: تولید شیرآلات نفت و گاز با سرمایه 150 میلیارد ریال و تولید شیشه ضد گلوله با سرمایه 20 میلیارد ریال از جمله طرح هایی است که در هفته دولت در قم به بهره بردرای می رسد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، ادامه داد: کارخانه فولاد غرب آسیا که در وضعیت نامناسب ظرفیت تولید اسمی آن به حدود پنج درصد رسیده بود با پیگیری های انجام شده ظرفیت تولید این کارخانه امروز به 100 درصد ظرفیت اسمی خود افزایش یافته که در هفته جاری جشن تولید 40 هزار تنی این کارخانه برگزار می شود.