صداوسیما: دستیابی به رکورد جدید تولید فولاد در شرکت فولاد مبارکه

صداوسیما: دستیابی به رکورد جدید تولید فولاد در شرکت فولاد مبارکه : عنوان 
1397/06/17 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان، تولید فولاد پارسال این مجموعه صنعتی را هشت میلیون و 660 هزار تن بیان کرد وگفت: امسال برنامه پیش بینی شده تولید 9 میلیون و 600 هزارتنی هدف گذاری شده است. بهرام سبحانی، برنامه پیش بینی شده امسال را دستیابی به افزایش 10 درصدی در تولید محصول اعلام کرد و افزود: این درحالیست که در پنج ماهه ی امسال با دستیابی به رشد 13 درصدی از برنامه پیش بینی شده پیشی گرفتیم. شرکت فولاد مبارکه اصفهان تولید کننده بیش از نیمی از فولاد کشور است.