چیلان: توزیع محصولات فولاد سبا از مرکز آهن و فولاد اصفهان

چیلان: توزیع محصولات فولاد سبا از مرکز آهن و فولاد اصفهان : عنوان 
1397/06/17 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، علی بیات ماکو، مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل از برنامه توسعه حمل ریلی و ترکیبی محصولات فولاد مبارکه خبر داد و گفت: ۶ مرکز از مراکز فولاد متیل به شبکه ریلی متصل هستند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل جاده ای وجود دارد و با توجه به افق ۱۴۰۴ که تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید طبیعتا باید ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تن مواد اولیه و محصول در کشور جابجا شود و بدیهی است که باید از تمام ظرفیت های موجود کشور استفاده شود. بنابراین در این ارتباط سعی کردیم که مراکز خود را به شبکه ریلی متصل نماییم و حمل ریلی را توسعه دهیم. وی تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد توسعه حمل ریلی و حمل ترکیبی محصولات فولاد مبارکه خواهیم بود. بیات ماکو افزود: به تازگی مرکز آهن و فولاد اصفهان به شبکه ریلی متصل شده و در هفته های آتی محصولات فولاد سبا از طریق راه آهن به آهن و فولاد اصفهان حمل و از آنجا به سایر نقاط کشور توزیع می شود