ازنا: وزیر صنعت از مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا بازدید کرد

ازنا: وزیر صنعت از مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا بازدید کرد : عنوان 
1397/06/27 : تاریخ انتشار
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز از مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا بازدید کرد. این مجتمع با ظرفیت 1.1 دهم میلیون تن حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بنا است تا سال آینده به بهره‌برداری برسد. همچنین وزیر صنعت، معدن تجارت از شرکت گداز قطعه کیا بازدید می‌کند، این شرکت قطعات خودرو را تولید می‌کند که امروز در این بازدید وزیر صنعت مشکلات آن را بررسی می‌کند. بازدید از شرکت بایر افلاک در منطقه ویژه اقتصادی ازنا از دیگر برنامه‌های وزیر صنعت است، این شرکت برای تولید داروهای انسانی احداث‌شده که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. بازدید وزیر صنعت از منطقه ویژه اقتصادی ازنا همچنین محمد شریعتمداری وزیر صنعت از منطقه ویژه اقتصادی ازنا بازدید کرد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از صنایع شهرستان الیگودرز از منطقه ویژه اقتصادی ازنا بازدید کرد. مسعود رضا معاون صنعت، معدن تجارت لرستان با اشاره به بازدید وزیر صنعت معدن تجارت از منطقه ویژه اقتصادی ازنا اشاره کرد و اظهار داشت: مجتمع فولاد و ذوب‌آهن ازنا با ظرفیت 1.1 دهم میلیون تن حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا سال آینده به بهره‌برداری برسد. وی تصریح کرد: پس از بازدید از منطقه ویژه با حضور شریعتمداری کارخانه سیمان‌سفید ازنا کلنگ زنی سپس وزیر صنعت از صنایع غذایی دریاچه گهر بازدید می‌کند. معاون صنعت، معدن تجارت لرستان خاطرنشان کرد: وزیر صنعت درنهایت در کارخانه سیمان دورود حضور پیدا می‌کند و با حضور وی مسئله فاز چهار این کارخانه بررسی سپس جلسه بررسی مشکلات صنعتی در این کارخانه برگزار می‌شود.