فصل اقتصاد: ثبت رکوردهای جدید شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در تمامی خطوط تولید

فصل اقتصاد: ثبت رکوردهای جدید شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در تمامی خطوط تولید : عنوان 
1397/07/03 : تاریخ انتشار
در آغازین روز هفته دفاع مقدس، سربازان جبهه اقتصادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان حماسه ای دیگر آفریدند.ثبت رکوردهای جدید تولید خط اسیدشوئی، خط نورد سرد و گالوانیزه در سال حمایت از کالای ایرانی نتیجه خودباوری، تلاش و غیرت کلیه کارکنان شرکت است. به گزارش فصل اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان: در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در مسیر روبه رشد و تعالی خود موفق به ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهانه جدیدی در تمامی خطوط تولید خود شامل خط اسید شویی، خط نورد سرد و خط گالوانیزه گردید