چیلان: کاهش ۲ درصدی مصرف ظاهری محصولات فولادی

چیلان: کاهش ۲ درصدی مصرف ظاهری محصولات فولادی : عنوان 
1397/07/08 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تن و اسلب ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود که به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۰ درصد رشد داشت. این رشد درحالی اتفاق افتاده که در بخش مصرف ظاهری محصولات فولادی افت ۲ درصدی به ثبت رسیده است. مصرف ظاهری محصولات فولادی در ۵ ماهه پارسال ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار تن بود درحالی که در ۵ ماهه اول امسال به ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار تن کاهش یافته است. بیشترین افت مصرف محصولات فولادی در بخش ورق پوششدار بود که به ۱۳ درصد رسید. مصرف ظاهری این بخش ۶۷۰ هزار تن گزارش شده است. مصرف ظاهری ورق سرد هم با افت ۷ درصدی به یک میلیون و ۱۶۹ هزار تن و تیرآهن با کاهش ۷ درصدی به ۲۹۷ هزار تن رسید. مصرف ظاهری ورق گرم هم با افت ۴ درصد به ۳ میلیون و ۱۹۳ هزار تن رسید. در این بین مصرف ظاهری میلگرد با رشد ۹ درصدی همراه شد و به ۲ میلیون و ۵۳۴ هزار تن رسید. همچنین مصرف ظاهری آهن اسفنجی با رشد ۱۹ درصدی از ۸ میلیون و ۶۷۴ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۳۳۸ هزار تن رسیده است