چیلان: تولید فولاد میانی کشور از مرز ١٠ میلیون تن گذشت

چیلان: تولید فولاد میانی کشور از مرز ١٠ میلیون تن گذشت : عنوان 
1397/07/08 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، تولید بیلت و بلوم در مدت مذکور ۵ میلیون و ۶۳۵ هزار تن و اسلب ۴ میلیون و ۷۰۷ هزار تن بود. رشد تولید بیلت و بلوم ۲۴ درصد اسلب ۱۷ درصد بود. این گزارش می افزاید تولید محصولات فولادی با رشد ۱۰ درصدی به ۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تن رسید درحالی که در ۵ ماهه اول سال قبل ۸ میلیون و ۲۲ هزار تن بود. بیشترین میزان تولید متعلق به ورق گرم به میزان ۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تن بود که رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. تولید میلگرد هم ۳ میلیون و ۲۱ هزار تن گزارش شده که ۱۸ درصد از ۵ ماهه پارسال بیشتر است. گفتنی است، تولید ورق سرد یک میلیون و ۲۱ هزار تن بود که ۲ درصد بالاتر از ۵ ماهه سال قبل است. تولید تیرآهن و ورق پوششدار در مدت مذکور افت داشته و به ترتیب افت یک و ۷ درصدی را به ثبت رسانده است. تولید ورق پوششدار ۶۵۳ هزار تن و تیرآهن ۳۷۴ هزار تن بود. تولید آهن اسفنجی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ۱۰ میلیون و ۶۸۸ هزار تن گزارش شده که از ۹ میلیون و ۱۱ هزار تن ۵ ماهه اول سال قبل ۱۹ درصد بیشتر است