رسالت: روند رو به رشد توليد گندله در فولاد خراسان

رسالت: روند رو به رشد توليد گندله در فولاد خراسان : عنوان 
1397/07/14 : تاریخ انتشار
مديرعامل مجتمع فولاد خراسان(نيشابور) گفت: کارکنان واحد تازه تاسيس گندله‌سازي مجتمع فولاد خراسان با توليد بيش از 94هزار تن گندله در ماه گذشته روند دست يابي به ظرفيت اسمي را سرعت بخشيدند. مهندس سيدحسين احمدي سليماني با بيان اين که همکاران واحد گندله سازي اين شرکت با توليد 94 هزار و 29 تن گندله در شهريورماه، رکورد پيشين توليد اين ماده اوليه فولادسازي را 16درصد ارتقا بخشيدند، افزود: توليد 18هزار و 885 تن بيش از بالاترين نصاب قبلي، گام جدي ديگري در دستيابي به ظرفيت اسمي اين کارخانه است.وي اضافه کرد: کارخانه گندله سازي اين شرکت با ظرفيت 2/5 ميليون تن در ارديبهشت ماه امسال و با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد و دستيابي به اين رکورد و تداوم افزايش توليد در اين چند ماه، نشان از تلفيق موفقيت آميز تجارب راه اندازي طرح هاي توسعه پيشين و درايت و توانمندي نيروهاي انساني و تلاش بي وقفه تلاشگران عرصه توليد «کالاي ايراني» دارد.