رسالت: توليد ريل در ذوب آهن گام مهمي در جهت توسعه زير ساخت هاي صنعت کشور است

رسالت: توليد ريل در ذوب آهن گام مهمي در جهت توسعه زير ساخت هاي صنعت کشور است : عنوان 
1397/07/30 : تاریخ انتشار
اردشير سعد محمدي عضو هيئت عامل و معاون طرح هاي توسعه مدرن و صنايع معدني ايميدرو در چهارمين کنفرانس استيل پرايس توليد ريل يو آي سي60 در ذوب آهن اصفهان را به تلاشگران و مسئولين اين شرکت تبريک گفت و آن را گام مهمي در جهت توسعه زير ساخت هاي صنعت کشور به ويژه صنعت فولاد دانست . وي در سخنراني خود دستيابي به توليد 55 ميليون تن فولاد را مستلزم سرمايه گذاري 13 هزار ميليون يورويي در بخش زيرساخت دانست و گفت : بخش عمده اين زيرساخت به حمل و نقل ريل باز مي گردد که خوشبختانه ذوب آهن اصفهان با توليد ريل يو آي سي60 بر اساس استانداردهاي جهاني ، کمک شاياني به تحقق توسعه حمل و نقل ريل نموده است . دکتر سعد محمدي که مديريت ذوب آهن اصفهان را در کارنامه خود دارد ، گفت : براي به ظرفيت رساندن کوره بلند هاي کشور ، نياز به 3 ميليون تن کک داريم که اين امر مستلزم تهيه 5 ميليون تن کنسانتره زغال است در حالي که توليد فعلي زغال سنگ کشور حدود يک و نيم ميليون تن است