یزدفردا: تقدیر ایمیدرو از مجتمع فلات مرکزی به عنوان مجتمع برتر در حوزه HSEE

یزدفردا: تقدیر ایمیدرو از مجتمع فلات مرکزی به عنوان مجتمع برتر در حوزه HSEE : عنوان 
1397/07/30 : تاریخ انتشار
به گزارش روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی، همایش HSEE با حضور قائم مقام ایمیدرو، معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو و مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی ایمیدرو برگزار شد. مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ایمیدرو در این همایش گفت: هدف ما از ممیزی، رتبه بندی واحدها نیست بلکه کمک به ارتقای سطح HSEE بود. امیر ولدخانی ادامه داد: در این برنامه ممیزی، 38 گروه ممیزی در 17 نوبت انجام شد. دراین برنامه، علاوه بر 29 شرکت و طرح سال قبل، واحدهای جدیدی نظیر طرح های فولادی استانی و معادن 3،2، 4 و 5 گل گهر سیرجان ممیزی شدند. وی تصریح کرد: تعداد ممیز از 19 نفر ممیز به 28 نفر ممیز در ممیزی عملکرد سال 96 افزایش یافته است . همچنین در سال 96، 107 نفر روز ممیزی و در سال 97، 174 نفر روز ممیزی انجام شد. در این همایش یکروزه گزارش ممیزی شرکت های تابعه ایمیدرو در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انرژی ارائه و از مدیران هفت شرکت برتر تقدیر به عمل آمد. شرکت های مجتمع سرب وروی انگوران، مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران ،مجتمع سنگ آهک پیربکران، مجتمع فولاد سپید دشت چهارمحال و بختیاری، مجتمع سنگ آهن سنگان، مجتمع فروکروم سبزوار و مجتمع کک سازی زرند مورد تقدیر قرار گرفتند.