شاتا: گزارش 9 ماهه تولید فولاد جهانی/ رشد 20 درصدی تولید فولاد خام ایران

شاتا: گزارش 9 ماهه تولید فولاد جهانی/ رشد 20 درصدی تولید فولاد خام ایران : عنوان 
1397/08/05 : تاریخ انتشار
میزان تولید فولاد خام ایران طی 9 ماهه سال 2018 میلادی، 20 درصد افرایش یافت. به گزارش فصل تجارت به نقل از شاتا، سایت انجمن فولاد جهانی اعلام کرد: ایران از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2018 میلادی، 18 میلیون و 520 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این درحالی است که میزان در مدت مشابه سال گذشته میلادی، 15 میلیون و 431 هزار تن بود. میزان تولید فولاد خام ایران طی ماه سپتامبر 2018 میلادی، 2 میلیون تن بود که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 2017 میلادی (یک میلیون و 918 هزار تن)، 4.3 درصد رشد نشان می دهد. 64 کشور فولاد ساز جهان طی 9 ماهه سال 2018 میلادی، یک میلیارد و 346 میلیون و 987 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته میلادی (یک میلیارد و 253 میلیون و 739 هزار تن)، 7.4 درصد رشد نشان می دهد.