فلزات آنلاین: اراده فولاد مبارکه در بهره‌مندی از توان داخلی ستودنی است

فلزات آنلاین: اراده فولاد مبارکه در بهره‌مندی از توان داخلی ستودنی است : عنوان 
1397/08/19 : تاریخ انتشار
در این دیدار سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه اعتماد به دانش داخلی قطعاْ نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت، گفت: این اتاق همیشه حامی و بازوی فکری فولاد خواهد بود. وی در ادامه از برگزاری همایشی با حضور استارت‌آپ‌ها و شتاب دهنده‌ها در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: با حضور فعال فولاد مبارکه در این همایش و اعلام نیازهای این شرکت می‌توان از دانش فنی و تخصص شتاب دهنده‌ها در راستای رفع نیازهای فولاد و بی اثر کردن تحریم‌ها بهره برد. در این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ضمن تشکر از حضور رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، برای همکاری مستمر فولاد مبارکه با اتاق اعلام آمادگی کرد و افزود: ما در تمامی جلسات موردنیاز حضور فعال خواهیم داشت. عظیمیان تصریح کرد: فهرست تمامی اقلام موردنیاز فولاد مبارکه تهیه و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از توان و دانش فنی داخلی این نیازها رفع شود. مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین حمایت کامل از شرکت‌های دانش بنیان،استارت‌آپ‌ها و شتاب دهنده‌ها برای تامیـن نیاز فولاد مبارکه را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.