چیلان: حمل ریلی فولاد از جنوب به شمال ایران

چیلان: حمل ریلی فولاد از جنوب به شمال ایران : عنوان 
1397/08/20 : تاریخ انتشار
به گزارش چیلان ، تاکنون جلسات مشترکی بین مدیران راه آهن با شرکت فولاد هرمزگان و فولاد گیلان در جهت رفع موانع و توسعه حمل و نقل ریلی برگزار شده است. در این جلسات هماهنگی، مهندس پورفخری مدیرکل راه آهن هرمزگان، مهندس ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان، مهندس سیاوشی مدیرعامل شرکت بازرگانی پیشتاز راه آهن، مهندس میرزائی معاون فروش شرکت فولاد گیلان حضور داشته اند.